Filter by:

Clear All
Min: 49.00 ₪ Max: 349.00 ₪
₪49 ₪349
banner

פמוטים לשבת

מיין לפי

זוג פמוטים לשבת חיתוך בעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת חיתוך בעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
269.00 ₪ 229.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת מעץ בצורת מגן דוד "אוריינטלי" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת מעץ בצורת מגן דוד "אוריינטלי" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת מעץ בצורת מגן דוד "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת מעץ בצורת מגן דוד "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "שבעת המינים" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "אבני ירושלים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "אבני ירושלים" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "אוריינטלי" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "אוריינטלי" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "איילים וציפורים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "איילים וציפורים" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "נוף ירושלים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "נוף ירושלים" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "פרחים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "פרחים" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "ציפורים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "ציפורים" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "רימונים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "רימונים" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "שבת שלום" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "שבת שלום" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "תיבת נח" - יאיר עמנואל

זוג פמוטי נסיעה לשבת עם קופסה מעץ צבוע "תיבת נח" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטים גדולים לשבת מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים גדולים לשבת מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל
259.00 ₪ 229.00 ₪

זוג פמוטים גדולים לשבת מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים גדולים לשבת מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
259.00 ₪ 229.00 ₪

זוג פמוטים גדולים לשבת מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים גדולים לשבת מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל
259.00 ₪ 229.00 ₪

זוג פמוטים לשבת חיתוך בעץ "ציפורים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת חיתוך בעץ "ציפורים" - יאיר עמנואל
269.00 ₪ 229.00 ₪

זוג פמוטים לשבת חיתוך בעץ "רימונים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת חיתוך בעץ "רימונים" - יאיר עמנואל
269.00 ₪ 229.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (ורוד) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (ורוד) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (טורקיז וכתום) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (טורקיז וכתום) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (טורקיז ולבן) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (טורקיז ולבן) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (טורקיז) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (טורקיז) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (ירוק וזהב) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (ירוק וזהב) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום מגדל אבנים (אדום) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום מגדל אבנים (אדום) - יאיר עמנואל
389.00 ₪ 349.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום מגדל אבנים (כחול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום מגדל אבנים (כחול) - יאיר עמנואל
389.00 ₪ 349.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום מגדל אבנים (כסף) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום מגדל אבנים (כסף) - יאיר עמנואל
389.00 ₪ 349.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום מגדל אבנים (צבעוני) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום מגדל אבנים (צבעוני) - יאיר עמנואל
389.00 ₪ 349.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום קרניים (אדום) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום קרניים (אדום) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום קרניים (כחול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום קרניים (כחול) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום קרניים (כסף) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מאלומיניום קרניים (כסף) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "איילים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "איילים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ורדים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ורדים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "חבצלות" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "חבצלות" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "טווסים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "טווסים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ירושלים העתיקה - אוריינטלי" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ירושלים העתיקה - אוריינטלי" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "פרחים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "פרחים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "פרחים" (סגול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "פרחים" (סגול) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "פריחה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "פריחה" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ציפורים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "ציפורים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מותאמים מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מעץ "דמויות" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מעץ "דמויות" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מעץ בעיצוב מיוחד "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מעץ בעיצוב מיוחד "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
179.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מעץ בעיצוב מיוחד "רימונים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מעץ בעיצוב מיוחד "רימונים" - יאיר עמנואל
179.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים מזכוכית צבועה "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים מזכוכית צבועה "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
129.00 ₪ 99.00 ₪

זוג פמוטים מזכוכית צבועה "ציפורים ופרחים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים מזכוכית צבועה "ציפורים ופרחים" - יאיר עמנואל
129.00 ₪ 99.00 ₪

זוג פמוטים מעוגלים לשבת מאלומיניום - יאיר עמנואל

זוג פמוטים מעוגלים לשבת מאלומיניום - יאיר עמנואל
339.00 ₪ 299.00 ₪

זוג פמוטים מעוגלים לשבת מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים מעוגלים לשבת מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל
119.00 ₪ 99.00 ₪

זוג פמוטים מעוגלים לשבת מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים מעוגלים לשבת מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
119.00 ₪ 99.00 ₪

זוג פמוטים מעוגלים לשבת מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים מעוגלים לשבת מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל
119.00 ₪ 99.00 ₪

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "חומות ירושלים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "חומות ירושלים" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "ירושלים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "ירושלים" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "נוף ירושלים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "נוף ירושלים" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "פרחים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "פרחים" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "רימונים" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים עגולים מזכוכית צבועה "רימונים" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (ורוד) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (ורוד) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (טורקיז וכחול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (טורקיז וכחול) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (טורקיז) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (טורקיז) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל

זוג פמוטים קטנים לשבת מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (אדום) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (אדום) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (טורקיז) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (טורקיז) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (כחול) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (כחול) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (כסף) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (כסף) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (צבעוני) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (צבעוני) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "עץ רימונים" - יאיר עמנואל

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "עץ רימונים" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" - יאיר עמנואל

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים על עץ" - יאיר עמנואל

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים על עץ" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪