Filter by:

Clear All
Min: 38.00 ₪ Max: 1,099.00 ₪
₪38 ₪1099
banner

מגשים לחלות שבת
מיין לפי

מגש לחלה מנירוסטה עם מסגרת מעוטרת

מגש לחלה מנירוסטה עם מסגרת מעוטרת
35.00 ₪ 38.00 ₪

מגש לחלה מקרמיקה בסגנון ארמני

מגש לחלה מקרמיקה בסגנון ארמני
229.00 ₪ 195.00 ₪

מגש אובלי לחלה "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה "פרח" (אדום) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה "פרח" (אדום) - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה "פרח" (כחול) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה "פרח" (כחול) - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (ורוד) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (ורוד) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (קשת) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (קשת) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "רימונים" - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "רימונים" - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש לחלה מזכוכית "הדר"

מגש לחלה מזכוכית "הדר"
49.00 ₪ 39.00 ₪

מגש לחלה מזכוכית "חיטה"

מגש לחלה מזכוכית "חיטה"
49.00 ₪ 39.00 ₪

מגש לחלה מזכוכית "ירושלים העתיקה"

מגש לחלה מזכוכית "ירושלים העתיקה"
219.00 ₪ 189.00 ₪

מגש לחלה מזכוכית "לכבוד שבת"

מגש לחלה מזכוכית "לכבוד שבת"
199.00 ₪ 165.00 ₪

מגש לחלה מזכוכית "פאר"

מגש לחלה מזכוכית "פאר"
49.00 ₪ 39.00 ₪

מגש לחלה מזכוכית צבעונית בולטת

מגש לחלה מזכוכית צבעונית בולטת
189.00 ₪ 165.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" (כסף) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" (כסף) - לילי אומנות
569.00 ₪ 499.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" (צבעוני) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרח" (כסף) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרח" (כסף) - לילי אומנות
569.00 ₪ 499.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כסף) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כסף) - לילי אומנות
569.00 ₪ 499.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (לבן)- לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה מעץ מייפל עם תבליט וסכין "ירושלים העתיקה"

מגש לחלה מעץ מייפל עם תבליט וסכין "ירושלים העתיקה"
399.00 ₪ 359.00 ₪

מגש לחלה מעץ עם הדפס "לכבוד שבת ויום טוב"

מגש לחלה מעץ עם הדפס "לכבוד שבת ויום טוב"
89.00 ₪ 65.00 ₪

מגש לחלה מעץ עם הדפס חלה גביע

מגש לחלה מעץ עם הדפס חלה גביע
89.00 ₪ 65.00 ₪

מגש לחלה מעץ עם הדפס חלה גביע ונרות שבת

מגש לחלה מעץ עם הדפס חלה גביע ונרות שבת
89.00 ₪ 65.00 ₪

מגש לחלה מעץ עם הדפס חלה גביע ופמוטי שבת

מגש לחלה מעץ עם הדפס חלה גביע ופמוטי שבת
89.00 ₪ 65.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (ירוק) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (ירוק) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלת שבת מאבן ירושלמית - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מאבן ירושלמית - קיסריה ארט
1,099.00 ₪ 950.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (אדום) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (אדום) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (אפור) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (אפור) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (זהב) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (זהב) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (כחול) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (כחול) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (כסף) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (כסף) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (סגול) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (סגול) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (שחור) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "אליפסה" (שחור) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (אדום) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (אדום) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (אפור כהה) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (אפור כהה) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (אפור) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (אפור) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (זהב) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (זהב) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (טורקיז) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (טורקיז) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (כחול כהה) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (כחול כהה) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (כחול) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (כחול) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (סגול) - קיסריה ארט

מגש לחלת שבת מגרניט-פורצלן "גל" (סגול) - קיסריה ארט
1,299.00 ₪ 1,099.00 ₪

מגש מהודר לחלה מעץ עם תבליט וסכין "ירושלים העתיקה"

מגש מהודר לחלה מעץ עם תבליט וסכין "ירושלים העתיקה"
289.00 ₪ 245.00 ₪

מגש מהודר לחלה מעץ עם תבליט שלושה חלקים וסכין "ירושלים העתיקה"

מגש מהודר לחלה מעץ עם תבליט שלושה חלקים וסכין "ירושלים העתיקה"
289.00 ₪ 245.00 ₪

מגש מהודר לחלה מקרמיקה "גפן"

מגש מהודר לחלה מקרמיקה "גפן"
289.00 ₪ 245.00 ₪

מגש מהודר לחלה מקרמיקה עם סכין "גפן"

מגש מהודר לחלה מקרמיקה עם סכין "גפן"
339.00 ₪ 299.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל רימונים" (לבן) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרח" (שחור) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרח" (שחור) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (כתום) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (כתום) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (קשת) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (קשת) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (תכלת) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (תכלת) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מניפה לחלה "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "רימונים" (כתום) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "רימונים" (כתום) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪