שירי חנוכה

 

שירי חג חנוכה - שירים לחג החנוכה

לילדים ולכל המשפחה

חנוכה חנוכה חג יפה כל כך

מלים: לוין קפניס, לחן: עממי

 

חנוכה , חנוכה , חג יפה כל כך

אור חביב מסביב , גיל לילד רך

חנוכה , חנוכה , סביבון סוב סוב

סוב נא, סוב נא סוב

מה נעים מה טוב

 

תווים  לחליל - חנוכה חג יפה כל כך

חנוכיה לי יש

מלים: שרה גלוזמן, לחן: ניסן כהן מלמד

 

חנוכיה לי יש , דולקת בה האש

ושחה לי בלאט, על כד קטן אחד

חנוכיה שלי - אורך נא העלי

 

ימי החנוכה

מלים: מ. רויטמן, תרגום מיידיש: אברהם אברונין, לחן: עממי

 

ימי החנוכה חנוכת מקדשנו

בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו

לילה ויום סביבונינו יסוב

סופגניות נאכל בם לרוב

האירו ! הדליקו !

נרות חנוכה רבים

על הניסים ועל הנפלאות

אשר חוללו המכבים

ניצחון המכבים נספר, נזמרה

על האויבים אז ידם כי גברה

ירושלים שבה לתחיה

עם ישראל עשה תושיה

האירו ! הדליקו!

 

לכבוד החנוכה

מלים: ח. נ. ביאליק, לחן: עממי

 

אבי הדליק נרות לי

ושמש לו אבוקה

יודעים אתם לכבוד מה?

לכבוד החנוכה!

 

מורי הביא כרכר לי

בן- עופרת יצוקה

יודעים אתם לכבוד מה?

לכבוד החנוכה!

 

אמי נתנה לביבה לי

לביבה חמה, מתוקה

יודעים אתם לכבוד מה?

לכבוד החנוכה?

 

דודי נתן תשורה לי

פרוטה אחת שחוקה

יודעים אתם לכבוד מה?

לכבוד החנוכה!

 

מי ימלל

מלים: מנשה רבינא, לחן: אנגלי עממי

 

מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה ?

הן בכל דור יקום הגבור גואל העם

שמע!!!

בימים ההם בזמן הזה

מכבי מושיע ופודה

ובימינו כל עם ישראל

יתאחד יקום ויגאל

 

נר לי דקיק

מלים: לוין קיפניס, לחן: דניאל סמבורסקי

 

נר לי נר לי נר לי דקיק

בחנוכה , נרי אדליק

בחנוכה , נרי יאיר

בחנוכה שירים אשיר

 

כד קטן

מלים: אהרון אשמן, לחן: יואל ולבה

 

כד קטן , כד קטן

שמונה ימים שמנו נתן

כל העם התפלא:

מאליו הוא מתמלא.

כל העם אז התכנס

והכריז אך זהו נס!

אילולא כד זה נשאר

מקדשנו לא הואר

 

סביבון סוב סוב סוב

מלים: לוין קיפניס, לחן: עממי

 

סביבון סוב סוב סוב

חנוכה הוא חג טוב

חנוכה הוא חג טוב

סביבון סוב סוב סוב

סוב נא סוב סוב סוב

נס גדול היה פה

 

אנו נושאים לפידים

מלים: אהרון זאב, לחן: מרדכי זעירא

 

אנו נושאים לפידים בלילות אפלים

זורחים השבילים מתחת רגלינו

ומי אשר לב לו הצמא לאור

ישא את עיניו ויבוא אילינו לאור

ויבוא נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו

לעמק הלכנו ההרה עלינו

מעינות האורות הגנוזים גילינו

נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו

בסלע חצבנו עד דם, ויהי אור.

 

הבה נרימה

מלים: לוין קיפניס, לחן: הנדל.

 

הבה נרימה - נס ואבוקה

יחד פה נשירה שיר - החנוכה

מכבים אנחנו, דגלנו רם,

נכוןביוונים נלחמנו

ולנו הניצחון

 

פרח אל פרח

זר גדול נשזור

לראש המנצח

מכבי גיבור

 

הבה נרימה נס ואבוקה

יחד פה נשירה שיר - החנוכה

 

באנו חושך לגרש

מלים: שרה לוי-תנאי, לחן: עמנואל עמירן

 

באנו חושך לגרש בידינו אור ואש

כל אחד הוא אור קטן וכולנו - אור איתן

סורה חושך, הלאה שחור ! סורה מפני האור !

 

מעוז צור ישועתי

פיוט מימי הביניים

 

מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח

תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח

לעת תכין מטבח מצר המנבח

אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח

 

 

כתוב תגובה
תגובות
03/01/2022 16:04
1