Filter by:

Clear All
Min: 39.00 ₪ Max: 699.00 ₪
₪39 ₪699
banner

שבת

מיין לפי

מזרקת יין לקידוש מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל

מזרקת יין לקידוש מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

מזרקת יין לקידוש מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל

מזרקת יין לקידוש מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

מזרקת יין לקידוש מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

מזרקת יין לקידוש מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

מזרקת יין לקידוש מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל

מזרקת יין לקידוש מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (זהב) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (זהב) - יאיר עמנואל
299.00 ₪ 249.99 ₪

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (טורקיז) - יאיר עמנואל
299.00 ₪ 249.99 ₪

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (כחול) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (כחול) - יאיר עמנואל
299.00 ₪ 249.00 ₪

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (כסף) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (כסף) - יאיר עמנואל
299.00 ₪ 249.00 ₪

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - 6 כוסות + מגש (צבעוני) - יאיר עמנואל
299.00 ₪ 249.00 ₪

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (אדום) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (אדום) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (זהב) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (זהב) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (כחול) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (כחול) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (סגול) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (סגול) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט קידוש מאלומיניום - גביע + 6 כוסות + מגש (צבעוני) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט קידוש מניקל - 6 כוסות + מגש (כסף) - יאיר עמנואל

סט קידוש מניקל - 6 כוסות + מגש (כסף) - יאיר עמנואל
349.00 ₪ 299.00 ₪

סט קידוש מניקל - 6 כוסות + מגש (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט קידוש מניקל - 6 כוסות + מגש (צבעוני) - יאיר עמנואל
349.00 ₪ 299.00 ₪

סט קידוש מניקל - גביע + 6 כוסות + מגש (כסף) - יאיר עמנואל

סט קידוש מניקל - גביע + 6 כוסות + מגש (כסף) - יאיר עמנואל
499.00 ₪ 449.00 ₪

סט קידוש מניקל - גביע + 6 כוסות + מגש (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט קידוש מניקל - גביע + 6 כוסות + מגש (צבעוני) - יאיר עמנואל
499.00 ₪ 449.00 ₪

ערכת הבדלה ושבת מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה ושבת מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה ושבת מעץ סגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה ושבת מעץ סגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה ושבת ניידת מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה ושבת ניידת מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
369.00 ₪ 329.00 ₪

ערכת הבדלה ושבת ניידת מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה ושבת ניידת מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל
369.00 ₪ 329.00 ₪

ערכת הבדלה מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה מעץ "ירושלים העתיקה - אוריינטלי" - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מעץ "ירושלים העתיקה - אוריינטלי" - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

ערכת הבדלה מעץ סגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל

ערכת הבדלה מעץ סגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (אדום) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (אדום) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (טורקיז) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (טורקיז) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (כחול) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (כחול) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (כסף) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (כסף) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (צבעוני) - יאיר עמנואל

פמוט לשבת מאלומיניום עם חרוזים (צבעוני) - יאיר עמנואל
279.00 ₪ 249.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "עץ רימונים" - יאיר עמנואל

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "עץ רימונים" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" - יאיר עמנואל

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים על עץ" - יאיר עמנואל

פמוטים לשבת ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים על עץ" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

שישה גביעי קידוש קטנים מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל

שישה גביעי קידוש קטנים מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל
159.00 ₪ 129.00 ₪

שישה גביעי קידוש קטנים מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

שישה גביעי קידוש קטנים מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
159.00 ₪ 129.00 ₪

שישה גביעי קידוש קטנים מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל

שישה גביעי קידוש קטנים מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל
159.00 ₪ 129.00 ₪

שקית בשמים ממשי רקום להבדלה "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

שקית בשמים ממשי רקום להבדלה "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
45.00 ₪ 39.00 ₪

שקית בשמים ממשי רקום להבדלה "פרחים" - יאיר עמנואל

שקית בשמים ממשי רקום להבדלה "פרחים" - יאיר עמנואל
49.00 ₪ 39.00 ₪

שקית בשמים ממשי רקום להבדלה "רימונים" - יאיר עמנואל

שקית בשמים ממשי רקום להבדלה "רימונים" - יאיר עמנואל
49.00 ₪ 39.00 ₪

שקית בשמים ממשי רקום להבדלה "שבוע טוב" - יאיר עמנואל

שקית בשמים ממשי רקום להבדלה "שבוע טוב" - יאיר עמנואל
49.00 ₪ 39.00 ₪

תיבת בשמים להבדלה מעץ "הכותל המערבי" - יאיר עמנואל

תיבת בשמים להבדלה מעץ "הכותל המערבי" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תיבת בשמים להבדלה מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

תיבת בשמים להבדלה מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תיבת בשמים להבדלה מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל

תיבת בשמים להבדלה מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תיבת בשמים להבדלה מעץ "שבוע טוב" - יאיר עמנואל

תיבת בשמים להבדלה מעץ "שבוע טוב" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תיבת בשמים להבדלה מעץ בסגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל

תיבת בשמים להבדלה מעץ בסגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪