Filter by:

Clear All
Min: 25.00 ₪ Max: 2,699.00 ₪
₪25 ₪2699
banner

מוצרים מישראל

מיין לפי
סנן לפי מאפיין
  • מסונן לפי:
  • חומר: פיוטר

בית מזוזה כתר מפיוטר "חמסה" (כחול) - לילי אומנות

בית מזוזה כתר מפיוטר "חמסה" (כחול) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
199.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה כתר מפיוטר "מגן דוד" (כחול) - לילי אומנות

בית מזוזה כתר מפיוטר "מגן דוד" (כחול) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
199.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה כתר מפיוטר "מגן דוד" (צבעוני) - לילי אומנות

בית מזוזה כתר מפיוטר "מגן דוד" (צבעוני) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
199.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר "חמסה" - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר "חמסה" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר "מגן דוד" - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר "מגן דוד" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר "פרחים" - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר "פרחים" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוגל "עלים" - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוגל "עלים" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוגל "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוגל "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוגל (אדום) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוגל (אדום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוגל (כחול) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוגל (כחול) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוגל (כתום) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוגל (כתום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוגל (צבעוני) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוגל (צבעוני) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוטר "פרחים" - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוטר "פרחים" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
199.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוטר (כחול) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוטר (כחול) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
199.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוטר (כתום) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוטר (כתום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
199.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר מעוטר (לבן) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר מעוטר (לבן) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
199.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "חמסה" (אדום) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "חמסה" (אדום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "חמסה" (ירוק) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "חמסה" (ירוק) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "מגן דוד" (כחול) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "מגן דוד" (כחול) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "מגן דוד" (סגול) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "מגן דוד" (סגול) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "פרחים" (אדום) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "פרחים" (אדום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
159.00 ₪ 125.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "פרחים" (טורקיז) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות "פרחים" (טורקיז) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
159.00 ₪ 125.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (אדום) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (אדום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
159.00 ₪ 125.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (כחול וירוק) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (כחול וירוק) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
159.00 ₪ 125.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (כתום ואדום) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (כתום ואדום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
159.00 ₪ 125.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (כתום) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (כתום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (סגול) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (סגול) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
159.00 ₪ 125.00 ₪

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (צבעוני) - לילי אומנות

בית מזוזה מפיוטר עם פינות מעוטרות (צבעוני) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
219.00 ₪ 169.00 ₪

בית מזוזה קשת מפיוטר "חמסה" - לילי אומנות

בית מזוזה קשת מפיוטר "חמסה" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
179.00 ₪ 145.00 ₪

בית מזוזה קשת מפיוטר "מגן דוד" - לילי אומנות

בית מזוזה קשת מפיוטר "מגן דוד" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
179.00 ₪ 145.00 ₪

בית מזוזה קשת מפיוטר "מגן דוד" (כחול) - לילי אומנות

בית מזוזה קשת מפיוטר "מגן דוד" (כחול) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
179.00 ₪ 145.00 ₪

בית מזוזה קשת מפיוטר "פרחים" - לילי אומנות

בית מזוזה קשת מפיוטר "פרחים" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
179.00 ₪ 145.00 ₪

בית מזוזה קשת מפיוטר "רימון" - לילי אומנות

בית מזוזה קשת מפיוטר "רימון" - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
179.00 ₪ 145.00 ₪

בית מזוזה קשת מפיוטר (אדום) - לילי אומנות

בית מזוזה קשת מפיוטר (אדום) - לילי אומנות אפשרות להוספת קלף
179.00 ₪ 145.00 ₪

חמסה מלאה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (אדום) - לילי אומנות

חמסה מלאה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (אדום) - לילי אומנות - לילי אומנות
155.00 ₪ 125.00 ₪

חמסה מלאה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (כחול) - לילי אומנות

חמסה מלאה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (כחול) - לילי אומנות - לילי אומנות
155.00 ₪ 125.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (ירוק) - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (ירוק) - לילי אומנות - לילי אומנות
159.00 ₪ 129.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (כחול) - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (כחול) - לילי אומנות - לילי אומנות
159.00 ₪ 129.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (כתום) - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "ברכת הבית" (כתום) - לילי אומנות - לילי אומנות
159.00 ₪ 129.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "מגן דוד" - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "מגן דוד" - לילי אומנות
155.00 ₪ 125.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "מנורה" - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "מנורה" - לילי אומנות
155.00 ₪ 125.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "שמע ישראל" - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוט אקרילי "שמע ישראל" - לילי אומנות
155.00 ₪ 125.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים "מגן דוד" - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים "מגן דוד" - לילי אומנות
109.00 ₪ 89.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים "פרחים" (טורקיז) - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים "פרחים" (טורקיז) - לילי אומנות
109.00 ₪ 89.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים "פרחים" (כתום) - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים "פרחים" (כתום) - לילי אומנות
109.00 ₪ 89.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים "רימון" - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים "רימון" - לילי אומנות
109.00 ₪ 89.00 ₪

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים (אדום) - לילי אומנות

חמסה מפיוטר עם קישוטים אקריליים (אדום) - לילי אומנות
109.00 ₪ 89.00 ₪

חמסה מקושטת מפיוטר "פרחים" (אדום) - לילי אומנות

חמסה מקושטת מפיוטר (אדום) - לילי אומנות
179.00 ₪ 149.00 ₪

חמסה מקושטת מפיוטר "פרחים" (טורקיז) - לילי אומנות

חמסה מקושטת מפיוטר (טורקיז) - לילי אומנות
179.00 ₪ 149.00 ₪

חמסה מקושטת מפיוטר "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

חמסה מקושטת מפיוטר (צבעוני) - לילי אומנות
179.00 ₪ 149.00 ₪

חמסה מקושטת מפיוטר (אדום) - לילי אומנות

חמסה מקושטת מפיוטר (אדום) - לילי אומנות
179.00 ₪ 149.00 ₪

חמסה מקושטת מפיוטר (בורדו) - לילי אומנות

חמסה מקושטת מפיוטר (בורדו) - לילי אומנות
179.00 ₪ 149.00 ₪

חמסה מקושטת מפיוטר (כחול) - לילי אומנות

חמסה מקושטת מפיוטר (כחול) - לילי אומנות
179.00 ₪ 149.00 ₪