Filter by:

Clear All
Min: 25.00 ₪ Max: 2,699.00 ₪
₪25 ₪2699
banner

מוצרים מישראל

מיין לפי
סנן לפי מאפיין
  • מסונן לפי:
  • רוחב: 51cm - 60cm

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק ים) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק ים) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק ים) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק ים) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "יופי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "יופי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (טורקיז) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "מרים ודבורה" - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "מרים ודבורה" - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "נוף ירושלים " (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "נוף ירושלים" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "נוף ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "נוף ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שערי ירושלים" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שערי ירושלים" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שערי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שערי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "שנים עשר השבטים" - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "שנים עשר השבטים" - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "גזרי נייר" - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "גזרי נייר" - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (זהב) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כחול) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כסף) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כתום) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כתום) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (צבעוני) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי עם אפליקציה "אבסטרקטי" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם אפליקציה "אבסטרקטי" (כחול) - יאיר עמנואל
899.00 ₪ 799.00 ₪

סט טלית ממשי עם אפליקציה "כתר" - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם אפליקציה "כתר" - יאיר עמנואל
899.00 ₪ 799.00 ₪

סט טלית ממשי עם אפליקציה "ציפורים" - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם אפליקציה "ציפורים" - יאיר עמנואל
899.00 ₪ 799.00 ₪

סט טלית ממשי עם אפליקציה ופסים (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם אפליקציה ופסים (זהב) - יאיר עמנואל
750.00 ₪ 650.00 ₪

סט טלית ממשי עם אפליקציה ופסים (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם אפליקציה ופסים (כחול) - יאיר עמנואל
750.00 ₪ 650.00 ₪

סט טלית ממשי עם אפליקציה ופסים (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם אפליקציה ופסים (צבעוני) - יאיר עמנואל
750.00 ₪ 650.00 ₪

סט טלית ממשי עם פסים (אפור על אפור) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם פסים (אפור על אפור) - יאיר עמנואל
650.00 ₪ 550.00 ₪

סט טלית ממשי עם פסים (אפור על לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם פסים (אפור על לבן) - יאיר עמנואל
650.00 ₪ 550.00 ₪

סט טלית ממשי עם פסים (ורוד על ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם פסים (ורוד על ורוד) - יאיר עמנואל
650.00 ₪ 550.00 ₪

סט טלית ממשי עם פסים (ורוד על לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם פסים (ורוד על לבן) - יאיר עמנואל
650.00 ₪ 550.00 ₪

סט טלית ממשי עם פסים (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם פסים (זהב) - יאיר עמנואל
650.00 ₪ 550.00 ₪

סט טלית ממשי עם פסים (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם פסים (כחול) - יאיר עמנואל
650.00 ₪ 550.00 ₪

סט טלית ממשי עם פסים (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם פסים (צבעוני) - יאיר עמנואל
650.00 ₪ 550.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "הרי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "הרי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "ירושלים העתיקה" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "ירושלים העתיקה" (ורוד) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "ירושלים העתיקה" (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "ירושלים העתיקה" (טורקיז) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "ירושלים העתיקה" (כחול ולבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "ירושלים העתיקה" (כחול ולבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "ירושלים העתיקה" (לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "ירושלים העתיקה" (לבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (ורוד) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (טורקיז) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (לבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (ורוד) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (טורקיז ולבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (טורקיז ולבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (טורקיז) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (כחול ולבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (כחול ולבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (סגול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (סגול) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "נוף ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "פאר ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "פאר ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (ורוד) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (טורקיז) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (לבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שערי ירושלים" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שערי ירושלים" (ורוד) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שערי ירושלים" (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שערי ירושלים" (טורקיז) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שערי ירושלים" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שערי ירושלים" (כחול) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שערי ירושלים" (לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שערי ירושלים" (לבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪