Filter by:

Clear All
Min: 25.00 ₪ Max: 999.00 ₪
₪25 ₪999
banner

יאיר עמנואל

מיין לפי
סנן לפי מאפיין
  • מסונן לפי:
  • סיגנון: קלאסי

פמוטים לשבת ממתכת מוכספת "שופר ירושלים"

פמוטים לשבת ממתכת מוכספת "שופר ירושלים"
269.00 ₪ 219.00 ₪

טלית אורגנזה (אפור) - יאיר עמנואל

טלית אורגנזה (אפור) - יאיר עמנואל
289.00 ₪ 249.00 ₪

טלית אורגנזה (ורוד) - יאיר עמנואל

טלית אורגנזה (ורוד) - יאיר עמנואל
289.00 ₪ 249.00 ₪

טלית אורגנזה (זהב) - יאיר עמנואל

טלית אורגנזה (זהב) - יאיר עמנואל
289.00 ₪ 249.00 ₪

טלית אורגנזה (כחול) - יאיר עמנואל

טלית אורגנזה (כחול) - יאיר עמנואל
289.00 ₪ 249.00 ₪

טלית אורגנזה (לבן וזהב) - יאיר עמנואל

טלית אורגנזה (לבן וזהב) - יאיר עמנואל
289.00 ₪ 249.00 ₪

טלית אורגנזה (לבן וסגול) - יאיר עמנואל

טלית אורגנזה (לבן וסגול) - יאיר עמנואל
289.00 ₪ 249.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק ים) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק ים) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק ים) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק ים) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

כיפה ממשי (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי (אדום) - יאיר עמנואל
30.00 ₪ 25.00 ₪

כיפה ממשי (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי (זהב) - יאיר עמנואל
30.00 ₪ 25.00 ₪

כיפה ממשי (ירוק זית) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי (ירוק זית) - יאיר עמנואל
30.00 ₪ 25.00 ₪

כיפה ממשי (ירוק) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי (ירוק) - יאיר עמנואל
30.00 ₪ 25.00 ₪

כיפה ממשי (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי (כחול) - יאיר עמנואל
30.00 ₪ 25.00 ₪

כיפה ממשי (לבן) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי (לבן) - יאיר עמנואל
30.00 ₪ 25.00 ₪

כיפה ממשי (צהוב) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי (צהוב) - יאיר עמנואל
30.00 ₪ 25.00 ₪

כיפה ממשי פראי (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי פראי (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה ממשי פראי (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי פראי (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה ממשי פראי (כחול בהיר) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי פראי (כחול בהיר) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה ממשי פראי (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי פראי (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה ממשי פראי (כסף) - יאיר עמנואל

כיפה ממשי פראי (כסף) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "זיג זג" (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "זיג זג" (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "זיג זג" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "זיג זג" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "זיג זג" (חום) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "זיג זג" (חום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "זיג זג" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "זיג זג" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "זיג זג" (סגול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "זיג זג" (סגול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "ירושלים העתיקה" (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "ירושלים העתיקה" (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "ירושלים העתיקה" (לבן) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "ירושלים העתיקה" (לבן) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "מגן דוד וקשתות" (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "מגן דוד וקשתות" (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "מגן דוד וקשתות" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "מגן דוד וקשתות" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "מגן דוד וקשתות" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "מגן דוד וקשתות" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "מגן דוד וקשתות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "מגן דוד וקשתות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "מנורה" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "מנורה" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "מנורה" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "מנורה" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "מנורה" (צבעוני) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "מנורה" (צבעוני) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "עצים" (ורוד) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "עצים" (ורוד) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "עצים" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "עצים" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "עצים" (לבן) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "עצים" (לבן) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "עצים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "עצים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פרחים" (אפור) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פרחים" (אפור) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פרחים" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פרחים" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פרחים" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פרחים" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פרחים" (סגול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פרחים" (סגול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פרחים" (שחור) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פרחים" (שחור) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פריחה" (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פריחה" (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פריחה" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פריחה" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פריחה" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פריחה" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "פריחה" (לבן) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "פריחה" (לבן) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (אפור) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (אפור) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "צורות משתלבות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "ציפורים ופרחים" - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "ציפורים ופרחים" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "ציפורים ופרחים" (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "ציפורים ופרחים" (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "ציפורים ופרחים" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "ציפורים ופרחים" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "ציפורים ופרחים" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "ציפורים ופרחים" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "רימונים" (אדום בהיר) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "רימונים" (אדום בהיר) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "רימונים" (אדום) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "רימונים" (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה "רימונים" (ורוד) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה "רימונים" (ורוד) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה מקטיפה "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

כיפה רקומה מקטיפה "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה מקטיפה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה מקטיפה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

כיפה רקומה מקטיפה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

כיפה רקומה מקטיפה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

סט טלית אורגנזה רקום פסים (אדום) - יאיר עמנואל

סט טלית אורגנזה רקום פסים (אדום) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית אורגנזה רקום פסים (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית אורגנזה רקום פסים (ורוד) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית אורגנזה רקום פסים (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית אורגנזה רקום פסים (זהב) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית אורגנזה רקום פסים (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית אורגנזה רקום פסים (כחול) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית מבד רקום פסים (אדום) - יאיר עמנואל

סט טלית מבד רקום פסים (אדום) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית מבד רקום פסים (אפור) - יאיר עמנואל

סט טלית מבד רקום פסים (אפור) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית מבד רקום פסים (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מבד רקום פסים (זהב) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית מבד רקום פסים (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מבד רקום פסים (כחול) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית מבד רקום פסים (שחור) - יאיר עמנואל

סט טלית מבד רקום פסים (שחור) - יאיר עמנואל
449.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (זהב) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כחול) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כסף) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כתום) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (כתום) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי ארוג ועטרה רקומה (צבעוני) - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

סט טלית ממשי עם תחרה רקומה (בהיר) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם תחרה רקומה (בהיר) - יאיר עמנואל
499.00 ₪ 399.00 ₪

סט טלית ממשי עם תחרה רקומה (כהה) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי עם תחרה רקומה (כהה) - יאיר עמנואל
499.00 ₪ 399.00 ₪

עטרה רקומה בעבודת יד לטלית "ירושלים העתיקה" (אדום) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה בעבודת יד לטלית "ירושלים העתיקה" (אדום) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 149.00 ₪

עטרה רקומה בעבודת יד לטלית "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה בעבודת יד לטלית "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 149.00 ₪

עטרה רקומה בעבודת יד לטלית "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה בעבודת יד לטלית "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 149.00 ₪

עטרה רקומה בעבודת יד לטלית "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה בעבודת יד לטלית "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 149.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "ירושלים העתיקה ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "ירושלים העתיקה ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק זית) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק זית) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "ירושלים העתיקה ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "ירושלים העתיקה ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "רימונים ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "רימונים ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "רימונים ברכה" (ירוק זית) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "רימונים ברכה" (ירוק זית) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "רימונים ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "רימונים ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "רימונים ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "רימונים ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "רימונים" (אפור) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "רימונים" (אפור) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "רימונים" (ירוק) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "רימונים" (ירוק) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

עטרה רקומה לטלית "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל

עטרה רקומה לטלית "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

צלחת פסח מאלומיניום "רימונים" - יאיר עמנואל

צלחת פסח מאלומיניום "רימונים" - יאיר עמנואל
369.00 ₪ 329.00 ₪

שש קערות זכוכית לצלחת פסח - יאיר עמנואל

שש קערות זכוכית לצלחת פסח - יאיר עמנואל
69.00 ₪ 59.00 ₪