Filter by:

Clear All
Min: 25.00 ₪ Max: 999.00 ₪
₪25 ₪999
banner

יאיר עמנואל

מיין לפי
סנן לפי מאפיין
  • מסונן לפי:
  • עיצוב: תנכי

בית מזוזה מעץ "נבל דוד" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "נבל דוד" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

גביע קידוש קטן מעץ עם תחתית "יציאת מצרים" - יאיר עמנואל

גביע קידוש קטן מעץ עם תחתית "יציאת מצרים" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

זוג פמוטים לשבת מעץ "דמויות" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת מעץ "דמויות" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

חנוכיה לנסיעות מעץ "דמויות" - יאיר עמנואל

חנוכיה לנסיעות מעץ "דמויות" - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 159.00 ₪

חנוכיה מעץ מתקפלת לנרות שבת "דמויות" - יאיר עמנואל

חנוכיה מעץ מתקפלת לנרות שבת "דמויות" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

כיסוי חלה ממשי עם ריקמה "סיפור הבריאה" - יאיר עמנואל

כיסוי חלה ממשי עם ריקמה "סיפור הבריאה" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

כיסוי חלה ממשי עם ריקמה בעבודת יד "סיפור הבריאה" - יאיר עמנואל

כיסוי חלה ממשי עם ריקמה בעבודת יד "סיפור הבריאה" - יאיר עמנואל
289.00 ₪ 249.00 ₪

כיסוי חלה ממשי צבוע "סיפור הבריאה" - יאיר עמנואל

כיסוי חלה ממשי צבוע "סיפור הבריאה" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

כיפה ממשי צבוע "דמויות" - יאיר עמנואל

כיפה ממשי צבוע "דמויות" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

מגש מצות לפסח מעץ "דמויות תנכיות" - יאיר עמנואל

מגש מצות לפסח מעץ "דמויות תנכיות" - יאיר עמנואל
349.00 ₪ 299.00 ₪

סביבון גדול מאוד מעץ עם תושבת "דמויות" - יאיר עמנואל

סביבון גדול מאוד מעץ עם תושבת "דמויות" - יאיר עמנואל
119.00 ₪ 99.00 ₪

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (ורוד) - יאיר עמנואל

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (ורוד) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (זהב) - יאיר עמנואל

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (זהב) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (כחול) - יאיר עמנואל

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (כחול) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (לבן) - יאיר עמנואל

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (לבן) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סביבון גדול מעץ עם תושבת "דמויות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

סביבון מעץ עם קופסה "דמויות" - יאיר עמנואל

סביבון מעץ עם קופסה "דמויות" - יאיר עמנואל
79.00 ₪ 69.00 ₪

סביבון מעץ עם קופסה "דמויות" (ורוד) - יאיר עמנואל

סביבון מעץ עם קופסה "דמויות" (ורוד) - יאיר עמנואל
79.00 ₪ 69.00 ₪

סביבון מעץ עם קופסה "דמויות" (כחול) - יאיר עמנואל

סביבון מעץ עם קופסה "דמויות" (כחול) - יאיר עמנואל
79.00 ₪ 69.00 ₪

סביבון קטן מעץ עם תושבת "דמויות" - יאיר עמנואל

סביבון קטן מעץ עם תושבת "דמויות" - יאיר עמנואל
49.00 ₪ 39.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "מרים ודבורה" - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "מרים ודבורה" - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "שנים עשר השבטים" - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "שנים עשר השבטים" - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (ורוד) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "מרים ודבורה" (לבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (ורוד) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (טורקיז) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי צביעת יד "שנים עשר השבטים" (לבן) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "ארבע האמהות" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "ארבע האמהות" (ורוד) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "ארבע האמהות" (לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "ארבע האמהות" (לבן) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "מרים והתוף" - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "מרים והתוף" - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים - רימונים" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים - רימונים" (ורוד) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים - רימונים" (לבן) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים - רימונים" (לבן) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" (ורוד) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" (ורוד) - יאיר עמנואל
550.00 ₪ 450.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" (זהב) - יאיר עמנואל
550.00 ₪ 450.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" (חום) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" (חום) - יאיר עמנואל
550.00 ₪ 450.00 ₪

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית ממשי רקום "עץ החיים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
550.00 ₪ 450.00 ₪

צלחת פסח מעץ "דמויות תנכיות" - יאיר עמנואל

צלחת פסח מעץ "דמויות תנכיות" - יאיר עמנואל
699.00 ₪ 599.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "נביאים" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "נביאים" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ארבע אמהות" (אדום) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ארבע אמהות" (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ארבע אמהות" (לבן) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ארבע אמהות" (לבן) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "אשת חיל" - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "אשת חיל" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "אשת חיל" (אדום) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "אשת חיל" (אדום) - יאיר עמנואל
179.00 ₪ 149.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "אשת חיל" (זהב) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "אשת חיל" (זהב) - יאיר עמנואל
179.00 ₪ 149.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "אשת חיל" (לבן) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "אשת חיל" (לבן) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "כאפרים וכמנשה" (טורקיז) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "כאפרים וכמנשה" (טורקיז) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "כאפרים וכמנשה" (לבן) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "כאפרים וכמנשה" (לבן) - יאיר עמנואל
69.00 ₪ 59.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים אשת חיל" - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים אשת חיל" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר קטן ממשי רקום "אשת חיל" (זהב) - יאיר עמנואל

קישוט קיר קטן ממשי רקום "אשת חיל" (זהב) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 119.00 ₪

קישוט קיר קטן ממשי רקום "אשת חיל" (כחול) - יאיר עמנואל

קישוט קיר קטן ממשי רקום "אשת חיל" (כחול) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 119.00 ₪